Pomerančová kůže

Komplikace

Komplikace

V počátečních stádiích je celulitida považována zejména za problém kosmetický. Při extrémním postižení mohou nastat i zdravotní komplikace plynoucí zejména ze zvětšené masy tukové tkáně, jako jsou poruchy kloubů. Někdy dojde k současnému postižení mízního systému a k doprovodným otokům.

Útlakem kožních nervů a cév se může stát kůže bolestivou na pohmat, snadněji se mohou tvořit modřiny, kůže ztrácí pružnost, stává se zranitelnější a náchylnější k infekcím. Neopomenutelné jsou komplikace psychické.

Riziko

Rizikových faktorů pro vznik celulitidy je celá řada. Některé lze ovlivnit, jiné hůře. Některé bohužel nelze ovlivnit vůbec, zejména genetickou dispozici.

Co podporuje vznik celulitidy?

Kromě stárnutí a nadváhy podporuje vznik celulitidy stres, nedostatek pohybu, hormonální antikoncepce, těhotenství, puberta, období přechodu, kouření a pití alkoholu a již výše zmíněná genetická dispozice. Ukládání tukových zásob kolem hýždí a na stehnech může podporovat i opakované prochládání těchto partií, špatné stravovací návyky a nedostatečný příjem tekutin.